Nyttige lenker

For barn og ungdom

Alarmtelefonen for barn og unge (116111.no)

Barneombudet.no

Barn og unges helsetjeneste

BaRsnakk- Barn av Rusmisbrukere

Blir du mobbet? Informasjon fra Statsforvalteren

Chattetjenester til barn og unge

Mobbeombud

Nullmobbing.no

Pakkeforløp for psykisk helse og rus for barn og unge

Ung.no

Unge pårørende – Pårørendesenterets egen ressurs for barn og unge pårørende mellom 7-18 år (ungeparorende.no)

Utsatt for vold eller overgrep?

Zanzu.no – flerspråklig nettsted om kropp, seksualitet og helse

For voksne

Alternativ til vold – ATV

Barneombudet.no

Barnevakten

Barn og unges helsetjeneste

Blir barnet ditt mobbet? – Voksne for Barn (vfb.no)

En trygg skoledag uten mobbing | Statsforvalteren.no

Foreldrehverdag.no

Foreldresupport: Døgnåpen telefon og chattetjeneste for omsorgspersoner. 

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Livet på timeplanen

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Nullmobbing.no

Pakkeforløp for psykisk helse og rus for barn og unge

Pårørende Senteret

Statlig spesialpedagogisk tjeneste

For ansatte

Alternativ til vold – ATV

Barn og unges helsetjeneste

BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Korus Vest Stavanger

Livet på timeplanen.

Læringsmiljøsenteret.uis.no

Nasjonalfaglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Nubu.no/TIBIR/

Nullmobbing.no

Pakkeforløp for psykisk helse og rus for barn og unge

Pårørende Senteret

Rvts.no

Smiso.no

Statped.no

Tidliginnsats.forebygging.no/

Udir.no

Ungsinn.no

Veiviseren.no