Sammen om en god oppvekst

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i Strand. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vanskeligheter som gjør at ikke alle har det så bra. Hva gjør du dersom du selv trenger hjelp eller lurer på om et barn eller en ungdom trenger hjelp?

Informasjonsfilm om vår handlingsveileder.

I vår kommune bruker vi BTI-modellen for å sikre at barn og unge får rett hjelp til rett tid.

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Barnevernstjenesten 51 74 31 30. Etter kl. 15 hverdager og helg; kontakt Barnevernvakten 51 89 90 00