Hva er en god oppvekst i Strand?

Strand kommunes oppvekstplan, Trivsel i fokus- Oppvekst i Strand 2018-2030 setter 7 mål for en god oppvekst i kommunen vår. Planen bygger på sentrale bestemmelser i FNs barnekonvensjon, og skal vise oss hvordan vi kan følge opp FNs barnekonvensjon i praksis.

Forside oppvekstplanen

Planen definerer 7 mål for en god oppvekst:

  1. Medbestemmelse: Barn og unge i Strand blir involvert og hørt
  2. God omsorg: Barn og unge i Strand opplever trygghet i familien
  3. Særskilt vern og støtte: Barn og unge i Strand som ikke kan bo i sitt opprinnelige familiemiljø sikres en god oppvekst og forberedes til voksenlivet
  4. Vern mot overgrep: Barn og unge i Strand er beskyttet mot vold og overgrep
  5. Fullverdig liv: Barn og unge i Strand er inkludert i samfunnet uavhengig av funksjonsnivå
  6. God helse: Strandasamfunnet fremmer god fysisk og psykisk helse for barn og unge
  7. God utdanning: Barn og unge i Strand får en opplæring som ruster dem for livet.

Det kan være hensiktsmessig for ansatte å tenke over hva en god oppvekst er i arbeidet med å identifisere og følge opp sårbare barn og unge.

Her finner oppvekstplanen i sin helhet.