BTS-modellen: samhandlingsmodell for barn og unge i Strand

BTS-modellen, Bedre Tverrfaglig Samhandling for barn og unge i Strand har som mål å sikre helhetlig, systematisk, tidlig og koordinert innsats for gravide, barn, unge og familier det er knyttet en undring eller bekymring til.

Samhandlingsmodellen består av 3 nivå:  individnivå, tjenestenivå og kommunenivå.

Her finner du BTS-modellen i sin helhet: BTS-Modellen – Strand kommune